Hallinto

Johtokunta – Jäsenten edustajisto

Hallinto

Seuran toiminnasta on vastuussa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi johtokunnan jäsentä. Heidän apunaan toimii jäsenten edustajisto, johon kuuluvat johtokunnan lisäksi 12 vuosikokouksen valitsemaan, kokenutta Seuran jäsentä. Kerhomestari vastaa Seuran yleisestä järjestyksestä ja hoitaa omistamamme huoneiston käytännön asioiden ylläpidon.

Johtokunta

Jarkko Otva, puheenjohtaja
Paavo Ollikainen, varapuheenjohtaja
Juhani Kortelainen, sihteeri
Jari Korpiluoma
Olli Miettinen
Ari Partti
Tero Sensio

Simo Pekonen, kerhomestari
Jouko Kervinen, taloudenhoitaja

Jäsenten edustajisto

Kuitunen Markku, puheenjohtaja
Pekonen Juha, varapuheenjohtaja
Kortelainen Juhani, sihteeri
Björkman Reijo
Hakkarainen Rauno
Heikkinen Markku
Korpiluoma Jari
Leinonen Alpo
Liukkonen Juhani
Markkanen Reino
Miettinen Olli
Mikkonen Mika
Ojanen Antero
Ollikainen Paavo
Otva Jarkko
Partti Ari
Pekonen Simo
Pylvänäinen Kari
Sensio Tero