Hallinto

Johtokunta – Jäsenten edustajisto

Hallinto

Seuran toiminnasta on vastuussa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi johtokunnan jäsentä. Heidän apunaan toimii jäsenten edustajisto, johon kuuluvat johtokunnan lisäksi 12 vuosikokouksen valitsemaan, kokenutta Seuran jäsentä. Kerhomestari vastaa Seuran yleisestä järjestyksestä ja hoitaa omistamamme huoneiston käytännön asioiden ylläpidon.


Hallinnon yhteystiedot (jäsenille)

Johtokunta

Jarkko Otva, puheenjohtaja
Olli Miettinen, varapuheenjohtaja
Juhani Kortelainen, sihteeri
Pekko Häkli
Jari Korpiluoma
Ari Partti
Tero Sensio

Simo Pekonen, kerhomestari
Jouko Kervinen, taloudenhoitaja

Jäsenten edustajisto

Björkman Reijo, puheenjohtaja
Ollikainen Paavo, varapuheenjohtaja
Kortelainen Juhani, sihteeri
Kuitunen Markku
Heikkinen Markku
Korpiluoma Jari
Leinonen Alpo
Liukkonen Juhani
Pekonen Juha
Miettinen Olli
Mikkonen Mika
Ojanen Antero
Häkli Pekko
Otva Jarkko
Partti Ari
Pekonen Simo
Pylvänäinen Kari
Sensio Tero