Hallinto

Johtokunta – Jäsenten edustajisto

Hallinto

Seuran toiminnasta on vastuussa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi johtokunnan jäsentä. Heidän apunaan toimii jäsenten edustajisto, johon kuuluvat johtokunnan lisäksi 12 vuosikokouksen valitsemaan, kokenutta Seuran jäsentä. Kerhomestari vastaa Seuran yleisestä järjestyksestä ja hoitaa omistamamme huoneiston käytännön asioiden ylläpidon.

Johtokunta

Reijo Björkman, puheenjohtaja
Paavo Ollikainen, varapuheenjohtaja
Jarkko Otva, sihteeri
Jari Korpiluoma
Olli Miettinen
Ari Partti
Tero Sensio

Simo Pekonen, kerhomestari
Reino Markkanen, taloudenhoitaja

Jäsenten edustajisto

Kuitunen Markku, puheenjohtaja
Pekonen Juha, varapuheenjohtaja
Otva Jarkko, sihteeri
Björkman Reijo
Ehrnrooth Harri
Hakkarainen Rauno
Heikkinen Markku
Korpiluoma Jari
Leinonen Alpo
Liukkonen Juhani
Marjamäki Erkki
Miettinen Olli
Mikkonen Mika
Ojanen Antero
Ollikainen Paavo
Partti Ari
Paunonen Tapan
i Pekonen Simo
Pylvänäinen Kari
Sensio Tero