Tietosuojaseloste

Etusivu / Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Mikkelin liikemiestenseura ry (jäljempänä MLS) käsittelee henkilötietoja jäsenrekisterin ylläpitämiseksi sekä jäsenistön tiedottamiseen. Lähettäessäsi jonkin verkkopalvelussamme olevista lomakkeista, antamasi tiedot siirtyvät käsiteltäväksemme. Lomakkeilla ei ole sallittua lähettää alle 16-vuotiaiden henkilötietoja mikäli lomakkeen yhteydessä tätä ei ole erikseen mainittu.

 

Rekisterinpitäjä


REKISTERINPITÄJÄN NIMI

Mikkelin Liikemiestenseura ry
Y-tunnus 0165124-3
Raatihuoneenkatu 4
50100 MIKKELI

YHTEYDENOTOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Mika Mikkonen
Tiedotussihteeri
johtokunta@mls.fi

 

Jäsenrekisteri

MLS on arkistoinut seuraavat henkilötiedot:

Jäsenittäin nimitiedot
Osoitetieto
Syntymäaika (ei täydellistä henkilötunnusta)
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Jäseneksi tulovuosi
Tiedot on kerätty jäseniltä jäsenhakemuksen yhteydessä.

Tietoja käytetään jäsentiedottamiseen (Seuran Sanomat ja sähköpostitiedotteet) sekä jäsenmaksulaskujen lähettämistä varten.

Tiedot on tallennettu excel-muotoon Liikemiestenseuran TeamDrive -ohjelmassa olevaan tiedostokansioon. Tiedot ovat Liikemiestenseuran johtokunnan jäsenten (7 hlöä) sekä tiedotussihteerin käytettävissä. Sähköpostiosoitteista on muodostettu Liikemiestenseuran sähköpostiohjelmaan (Gmail) sähköpostiryhmä tiedottamisen helpottamiseksi. Lisäksi jäsenrekisteritietoja käyttää tilitoimisto jäsenmaksulaskutuksessa. Tilintarkastajilla on tilintarkastuslakiin perustuva oikeus saada käyttöönsä jäsenrekisteritiedot. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Jos jäsen eroaa/erotetaan/menehtyy, hänen tietonsa poistetaan jäsenrekisteristä. Vanhoja jäsentietoja säilytetään ainoastaan kirjanpitolain mukainen aika. Paperisia tietoja (jäsenhakemuslomakkeet) säilytetään lukitussa arkistotilassa.

Seuran kotisivuille (mls.fi) on tallennettu jäsensivuille salasanan taakse johtokunnan ja toimikuntien jäsenten nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Tiedot on tarkoitettu jäsenten käyttöön mahdollisia yhteydenottoja varten.

Jäsenellä on oikeus nähdä jäsenrekisteriin tallennetut tietonsa, tällöin tulee ottaa yhteys johtokuntaan (johtokunta@mls.fi). Jäsen voi myös kieltää tapahtumatiedottamisen/merkkipäivämuistamisen omalta kohdaltaan.

Jäsenen tulee itse ilmoittaa muuttuneet yhteystietonsa Liikemiestenseuralle.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön itse antamat tiedot verkkopalvelussa olevilla lomakkeilla tai myynti- ja esittelytapahtumissa annetut tiedot sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä verkkopalvelun analysointia ja kehittämistä tukeva aineisto.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


MLS käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä.

 

Tarkastus- ja korjausoikeus

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena niihin henkilötietoihin, jotka liittyvät sähköpostiosoitteeseen josta pyyntö on lähetetty, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.

 

Evästeet ja muut tunnistetiedot

Lomakkeilta lähetettyjen tietojesi lisäksi verkkopalvelussamme tallennetaan selaimeesi evästeitä evästekäytäntömme mukaisesti.

 

Evästekäytännöt

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi (seurantaevästeet) ja palvelussa olevien toimintojen mahdollistamiseksi (toiminnalliset evästeet). Eväste on tekstitiedosto, joka palvelun sivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle määräajaksi. Halutessasi välttää evästeiden käytön, voit määrittää selaimesi asetukset niin, ettei evästeitä tallenneta käytön aikana. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa heikentävästi sivuston toiminnallisuuksiin ja käyttökokemukseen tai joissain tapauksissa estää käytön kokonaan.

 

SEURANTAEVÄSTEET

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmä- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla yhdistetään käyttäjän seurantatietoon mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän kiinnostuksen aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi.

Google Analytics -seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä selaimen lisäosalla (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

 

TOIMINNALLISET EVÄSTEET

Verkkopalvelun toiminnalliset osa-alueet, jotka vaativat käyttäjän kirjautumisen tai muun tunnistautumisen vaativat evästeen toimiakseen. Evästeen tietoihin tallennetaan tarvittavat tiedot käyttäjästä ja eväste poistetaan sen määräajan päätteeksi tai kun käyttäjä suorittaa uloskirjautumisen.

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmä- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla yhdistetään käyttäjän seurantatietoon mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän kiinnostuksen aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi.

Google Analytics -seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä selaimen lisäosalla (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Verkkopalvelun toiminnalliset osa-alueet, jotka vaativat käyttäjän kirjautumisen tai muun tunnistautumisen vaativat evästeen toimiakseen. Evästeen tietoihin tallennetaan tarvittavat tiedot käyttäjästä ja eväste poistetaan sen määräajan päätteeksi tai kun käyttäjä suorittaa uloskirjautumisen.